boundary-markers-for-neato-robot-vacuums

Gränsmarkeringar för Neato Botvac Series

Med Neatos gränsmarkeringar kan du bestämma var din robot kan röra sig och vilka platser den ska undvika. Skär enkelt av magnetremsan och placera den i dörröppningar, runt djurens matskålar, runt sladdar eller på andra ställen du inte vill att Neato ska komma åt. Innehåller 4 meter gränsmarkering.
Kompatibel med produkterna Neato Botvac™ Series & Neato XV™ Series.

Tillbehör tillNeato Botvac Series