Neato support

Vi finns här för att hjälpa dig.

Kalibrera om batteriet (robotar i XV Series)

Mer information om hur du kalibrerar om NiMH-batterierna i Neato XV.

Dela