Programuppdatering för Botvac Connected -robotar.

(Obs: inte kompatibla med Botvac D3 Connected eller Botvac D5 Connected)

Vad är nytt?

Version 2.2.0 inkluderar:
  • Rengöringssammanfattning med täckningskartor och rengöringshistorik
  • Förbättrad Wi-Fi-anslutning
  • Andra mindre korrigeringar och förbättringar

Hitta information om din version

Check your version, step 1.

Huvudmeny

Om

Versionsinfo

Välj din nuvarande version *

* obligatorisk

Välj din version


Steg 1

Skapa en mapp på ditt USB-minne som kallas RobotData (skiftlägeskänsligt).

Mac
PC

Steg 2

Tryck på den orange knappen för att hämta den nya programfilen för roboten till din dator.

Steg 3

Kopiera den nedladdade filen Neato_2.2.0_296.bin från din dator till USB-flashminnet och mappen ”RobotData”.

Mac
PC

Steg 4

Koppla ur USB-minnet, anslut det till uppgraderingskabeln och anslut uppgraderingskabeln till din Neato robotdammsugare.

Steg 5

Gå till robotens LCD -skärm och välj HUVUDMENY/INSTÄLLNINGAR/PROGRAMUPPDATERING och tryck på knappen VÄLJ för att starta programuppdateringen. Tryck OK för att starta uppdatering.

LCD-skärmen kommer att tala om när programuppdateringen är klar. LCD-skärmen bli tom och roboten startas om.

När processen är klar spelar Neato-roboten upp en uppstartsmelodi och visar sedan huvudskärmen på LCD-skärmen. Som bekräftelse, gå till HUVUDMENY/OM/PROGRAMVERSION och bekräfta att du nu har version 2.2.0 av robotprogramvaran.

Check your version, step 1.

Huvudmeny

Om

Versionsinfo

Steg 6

Gå till Apple App Store eller Google Play för att hämta den senaste versionen av Neato-appen och få tillgång till de nya funktionerna.

Upplever du ett problem?

Visit our Support-center för mer hjälp.

Steg 1

  1. Tryck på den orange knappen för att hämta zip-filen RobotData till din dator.
  1. Packa upp/extrahera RobotData-mappen (extrahera mappen på Windows eller dubbelklicka på packa upp på Mac).
Mac
PC

Steg 2

Anslut USB-minnet till din dator och kopiera den uppackade/extraherade RobotData-mappen på ditt USB-minne.

Mac
PC

Steg 3

Koppla ur USB-minnet, anslut det till uppgraderingskabeln och anslut uppgraderingskabeln till din Neato robotdammsugare.

Steg 4

OBS: Detta är en uppdateringsprocess i 2 steg:

  1. Först uppdateras robotdammsugaren till version 2.1.1, den stänger av, och sedan
  2. Uppdateras robotprogramvaran till 2.2.0.

Hela uppdateringsprocessen kan ta upp till 3 minuter. Under den här perioden, ska du inte ta bort USB-minnet från Neato robotdammsugaren.

Gå till robotens LCD -skärm och välj HUVUDMENY/INSTÄLLNINGAR/PROGRAMUPPDATERING och tryck på knappen VÄLJ för att starta processen programvaruuppdatering. Först uppdateras robotdammsugaren till 2.1.1, och sedan uppdaterar den automatiskt till 2.2.0. Sedan startar roboten om. Denna process tar upp till 3 minuter.

När processen är klar spelar Neato-roboten upp en uppstartsmelodi och visar sedan huvudskärmen på LCD-skärmen. Som bekräftelse, gå till HUVUDMENY/OM/PROGRAMVERSION och bekräfta att du nu har version 2.2.0 av robotprogramvaran.

Check your version, step 1.

Huvudmeny

Om

Versionsinfo

Steg 5

Gå till Apple App Store eller Google Play för att hämta den senaste versionen av Neato-appen och få tillgång till de nya funktionerna.

Upplever du ett problem?

Visit our Support-center för mer hjälp.